Czym jest księga znaku?

Logo nadaje marce tożsamość, ważne jest to aby nie została ona zachwiana lub niepoprawnie wyrażona, dlatego logo powinno być zawsze używane poprawnie i powinno prezentować się właściwie. W tym pomaga księga znaku – brand book.

08 października 2021

Księga znaku... co to w ogóle jest?

Księga znaku stanowi jeden z kluczowych elementów spójnej komunikacji wizualnej firmy. Jest spisem starannie przygotowanych zasad oraz wytycznych dotyczących stworzonego przez nas znaku graficznego. Można nazwać ją instrukcją dla klienta, ułatwiającą prawidłowe używanie logo, dlatego przede wszystkim musi być czytelna i zrozumiała nawet dla osób, które nie mają na co dzień styczności z zagadnieniami związanymi z grafiką.

Co zawiera księga znaku?

Jej zawartość może się różnić w zależności od specyfikacji firmy i indywidualnych potrzeb klienta. Są jednak podstawowe elementy, które powinna zawierać każda księga znaku, należą do nich:

  • geneza powstania

Warto zacząć od tego punktu, aby wytłumaczyć co, jak i dlaczego? Ta część w formie opisowej objaśnia znaczenie znaku, dzięki czemu pokazuje odbiorcy zamysł logo oraz zabiegi zastosowane przy jego tworzeniu. Warto w paru zdaniach odnieść się do historii firmy oraz źródeł naszych inspiracji. Pozwala to zrozumieć, że nasz projekt nie jest zbitkiem przypadkowych kształtów i kolorów, ale stoi za nim przemyślana koncepcja.

  • podstawowa wersja znaku

W zależności od projektu jest to logotyp lub zestawienie sygnetu i nazwy firmy. Podstawowa wersja znaku często występuje w dwóch odmianach: poziomej oraz pionowej. Można zamiennie korzystać z obu wersji logo w zależności od potrzeb i dostępnego miejsca.

  • alternatywne wersje logo

Aby osoby korzystające z logo mogły bez problemu obrandować każdy element budujący wizerunek marki, warto w księdze znaku zawrzeć inne warianty bazowego logo, które są dopuszczone do użytku. W zależności od projektu w księdze może pojawić się np. logo z claimem (hasłem firmowym), wersje achromatyczne (w szarościach), wersje monochromatyczne (w jednym kolorze). Alternatywna wersja logo może zawierać skróconą wersję typografii lub sam sygnet. Wszystko po to, gdyż zależnie od sytuacji znak firmowy może być prezentowany inaczej, np na ciemnym lub jasnym tle.

  • konstrukcja logo

Tutaj logo rozkładane jest na części w celu ukazania wymiarów każdego z elementów, proporcji i zależności między poszczególnymi kształtami. Element ten, podobnie jak i sama geneza znaku, jest niezwykle ważny w przypadku zgłaszania logo w Urzędzie Patentowym.

  • pole ochronne oraz pole podstawowe znaku

Są to odpowiednie przestrzenie wokół znaku, które nie mogą zostać naruszone, ponieważ zapewniają czytelność znaku.

  • kolorystyka

W tym miejscu umieszczamy wszystkie kolory, które zostały użyte w projekcie. Kolorystykę należy określić w przestrzeniach barwnych CMYK i RGB oraz Pantonie. W niektórych przypadkach może być konieczne dodatkowo opisanie kolorystyki w systemie RAL.

  • typografia

W tym miejscu ukazujemy zbiór krojów pisma zastosowanych w logo oraz fonty używane w materiałach związanych z marką.

  • skalowanie i minimalne rozmiary

Są to informacje na temat prawidłowych rozmiarów logo oraz typografii, tak aby nie straciły na czytelności.

  • stosowanie znaku na różnych tłach

W tym miejscu należy doprecyzować jak używać logo w zależności od tła, na którym się znajduje. Trzeba jasno określić, kiedy logo może zostać użyte w pełnej kolorystyce, kiedy natomiast należy zastosować wersję achromatyczną bądź monochromatyczną. Kolejnym istotnym elementem, o którym nie możemy zapomnieć to również określenie, w jakich sytuacjach konieczne jest zastosowanie np. białego pola ochronnego czy obniżenie nasycenia tła.

  • niedopuszczalne modyfikacje

Są to informacje o niedopuszczalnym korzystaniu z logo tj. zakaz zmiany kolorów, dodania efektów, tekstur, wykraczania poza pole ochronne czy nieproporcjonalne skalowanie. Warto te obostrzenia poprzeć przykładami, co pozwoli uniknąć popełniania błędów.

Nie ma obowiązku posiadanie księgi znaku, ale warto pamiętać, że dokument ten pomaga utrzymać spójny wizerunek firmy, co w oczach innych jest oznaką profesjonalizmu. Dodatkowo w branży kreatywnej znacznie ułatwia przygotowanie wszelkich materiałów reklamowych, a osobom, które nie są związane z tą dziedziną jasno dyktuje sposób przekazu i użycia logo.