Maszynownia Design Thinking

W ramach projektu realizowanego przez Małopolski Instytut Kultury przygotowaliśmy metodykę warsztatów, dzięki którym młode kadry kultury mogły zwiększyć swoją wiedzę z zakresu IT, projektowania oraz zarządzania zasobami instytucji kultury. Przeczytaj studium przypadku “Maszynownia. Zasilanie kultury.”

16 czerwca 2014