Szkolenie dla Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości

Wraz ze Stowarzyszeniem Edukacja dla Przedsiębiorczości oraz Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości w Krakowie, zorganizowaliśmy szkolenie Design Thinking w ramach Europejskiego Tygodnia MŚP.

02 października 2012