Craft CMS: Wprowadzenie do Twig

Wprowadzenie do Twig - silnika szablonów Crafta

24 April 2019

Twing

jest szybkim, elastycznym i prostym w obsłudze językiem szablonów. Z jego pomocą umieszczamy treści edytowane w Craft na naszej stronie internetowej, natomiast kod Twig piszemy bezpośrednio w kodzie html.

Instalacja

Rekomendowany sposób instalacji to instalacja przez Composer. W pierwszym kroku należy pobrać Composera ze strony https://getcomposer.org/download/ .

Następnie, aby zainstalować Twig, wystarczy w terminalu wpisać komendę

 composer require "twig/twig:^2.0"

Wszelkie informacje dotyczące zarówno instalacji jak i używania języka szablonów Twig odnaleźć można na stronie https://twig.symfony.com/

Tagi

Istnieją trzy typy tagów, w których zawsze znajduje się kod Twig.

Komentarz działa tak jak w każdym języku programowania i nie jest widoczny dla użytkowników strony.

Wynik zawsze jest zapisywany z użyciem podwójnych nawiasów klamrowych. Niezależnie co wpiszemy, zostanie to wyświetlone na ekranie ( o ile będzie to poprawne - w innym wypadku wyświetli się błąd).

Czynność służy do zapisywania logiki, czyli między innymi:

Pętli

Instrukcji warunkowych

Definicji zmiennych

Typy zmiennych

W Twig istnieje zaledwie 5 typów zmiennych, znanych z innych języków programowania, co podkreśla jego prostotę i szybkość.

Filtry

Używając filtrów możemy zmodyfikować wartości przed ich wyświetleniem. Filtry mogą łączyć tablice, zmieniać wielkość liter tekstu, modyfikować format daty, oraz wiele więcej.

Aby zastosować filtr, należy po wpisaniu wartości użyć znaku pipe “ | “, a następnie nazwę filtra, który chcemy zastosować.

Twig posiada wiele wbudowanych filtrów oraz formatów daty. Znaleźć je można na stronie https://twig.symfony.com/doc/2.x/filters/index.html

DRY Templating

Include

Twig umożliwia importowanie gotowych szablonów do innych szablonów, dzięki czemu trzymamy się zasady DRY ( don’t repeat yourself ). Szablon zostanie zaimportowany w miejscu, w którym umieścimy tag include.

Zmienne, które zadeklarujemy w rodzicu (pliku do którego importujemy), będą dostępne również w potomku (pliku, który importujemy).

Możemy również zaimportować szablon ze zdefiniowaną, dodatkową zmienną, używając zwrotu with.

Extends

Twig umożliwia również rozszerzanie istniejącego szablonu o nowe szablony. W tym celu w strukturze rodzica należy zdefiniować obszar, który chcemy nadpisywać (umieszczać w nim szablon - potomka), używając polecenia block.

W strukturze potomka używamy tagu extends, aby określić, że to ten szablon zamierzamy eksportować, oraz podać nazwę rodzica ( _layout ). Obszar, który chcemy eksportować należy - podobnie jak u rodzica obszar, który chcemy podmienić - zawrzeć w tagu block.

Powyższy artykuł zawiera zbiór zaledwie podstawowych własności języka Twig, jednak wystarczą one do budowy prostych stron z użyciem Craft CMS.