00. Wstęp

Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku!

W trosce o zapewnienie jak najwyższego standardu ochrony Twoich danych osobowych przygotowaliśmy dla Ciebie tę oto Politykę prywatności. W dokumencie tym znajdziesz zasady, na jakich opiera się przetwarzanie danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej, a także sposób działania plików cookies. Bardzo prosimy, abyś zapoznał się z tymi informacjami zanim rozpoczniesz korzystanie ze strony.

Niniejsza Polityka prywatności uwzględnia wymogi stawiane przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych u, (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), a także ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219).

Aktualna wersja Polityki prywatności tej strony internetowej jest zawsze opublikowana pod adresem: http://www.pleodigital.com/pol...

01. Definicje

1.1. ADMINISTRATOR – oznacza  PLEO Interactive Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Limanowskiego 36/30, 30-551 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429590; NIP: 6793084198; REGON: 122635706.

1.2. COOKIES – oznacza dane informatyczne, a zwłaszcza niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach takich jak telefon, komputer, tablet, za pośrednictwem których korzystasz z Serwisu.

1.3. DANE OSOBOWE – oznacza wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej korzystającej z Serwisu (np. imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu czy nr IP komputera).

1.4. PROFILOWANIE – oznacza proces automatycznego zbierania niepowiązanych ze sobą Danych Osobowych i ich Przetwarzania celem oceny niektórych Twoich czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Twoich osobistych preferencji, zainteresowań, zachowania czy lokalizacji.

1.5. PRZETWARZANIE – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

1.6. SERWIS – oznacza stronę internetową, która jest własnością Administratora i znajduje się pod adresem: www.pleodigital.com

1.7. RODO – oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.8. ZGODA – oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której Dane Osobowe dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej Danych Osobowych.

02. Dane osobowe oraz cele ich przetwarzania

Jako Administrator przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w celach:

2.1. Administrowania Serwisem – w tym celu przetwarzamy w niezbędnym zakresie Twoje Dane dotyczące:

 • adresu IP Twojego urządzenia;
 • daty i czasu serwera;
 • Twojej przeglądarki internetowej (rodzaj i język);
 • Twojego systemu operacyjnego;
 • rozdzielczości Twojego ekranu;

Z uwagi na konieczność wykorzystywania tych Danych dla istnienia i prawidłowego działania Serwisu podstawą prawną tego Przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym Administrator przy Przetwarzaniu Danych może powołać się na swój uzasadniony prawnie interes.

2.2. Kontaktowania się drogą elektroniczną – w tym celu przetwarzamy w niezbędnym zakresie Twoje Dane dotyczące:

 • imienia i nazwiska;
 • adresu e-mail;

Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w Serwisie. Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ut. 1 lit. f RODO, tj. realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikowania się z Użytkownikiem strony.

2.3.  Analitycznych – w tym celu przetwarzamy w niezbędnym zakresie Twoje Dane dotyczące:

 • daty i godziny Twoich odwiedzin w Serwisie;
 •  daty i czasu serwera;
 • Twojej przeglądarki internetowej (rodzaj i język);
 • Twojego systemu operacyjnego;
 • rozdzielczości Twojego ekranu;

 • przybliżonej lokalizacji Twojego urządzenia;
 • czasu spędzonego w Serwisie;
 • odwiedzonych podstron, w tym podstron z formularzami kontaktowymi;

Celem Przetwarzania tych Danych jest badanie aktywności osób korzystających z Serwisu dla potrzeb jego rozwoju. Podstawą prawną Przetwarzania tych Danych Osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora.

2.4. Wykorzystania plików Cookies – informacje na ten temat znajdziesz w osobnym punkcie niniejszej Polityki prywatności. Podstawą prawną Przetwarzania jest art. 6 ust.1  lit. a RODO, czyli Twoja dobrowolnie wyrażona Zgoda.

03. Okres przetwarzania danych osobowych

3.1. Twoje Dane Osobowe będą przez nas Przetwarzane tylko przez pewien czas – w zależności od rodzaju czynności, z którą łączy się Przetwarzanie oraz celem Przetwarzania. Po upływie tego okresu Twoje Dane zostaną nieodwracalnie usunięte.

3.2.
Okres Przetwarzania Twoich Danych Osobowych wynosi:

 • w przypadku Danych przetwarzanych na podstawie Twojej Zgody – do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu Przetwarzania;
 • w przypadku Przetwarzania Danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat, a jeżeli Dane są Przetwarzane w celu kontaktowania się z Tobą drogą elektroniczną w związku z wysłaniem przez Ciebie pytania za pomocą formularza kontaktowego – Dane będą Przetwarzane przez czas konieczny do udzielenia przez nas odpowiedzi, a po tym czasie – przez okres 6 miesięcy od dnia ostatniej korespondencji.
 • w przypadku Przetwarzania Danych dla celów analitycznych, wykorzystania plików Cookies lub administrowania Serwisem – do czasu utraty przydatności lub zdezaktualizowania się danych, jednak nie dłużej niż przez 3 lata;

04. Cookies

4.1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies.

4.2. Podmiotem zamieszczającym na Twoim urządzeniu końcowym pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest PLEO SKILLS (dalej jako: Administrator). Pliki Cookies zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.

4.3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies: „sesyjne” (session Cookies) oraz „stałe” (persistent Cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki Cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

4.4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików Cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4.5. Cookies są bezpieczne dla Twojego urządzenia, a w szczególności nie stwarzają ryzyka ściągnięcia na Twoje urządzenie niechcianego/złośliwego oprogramowania ani przedostania się wirusów. 

4.6. W Serwisie korzystamy z plików Cookies w celu

 • utrzymania sesji, zapamiętania wyborów dokonywanych przez Ciebie w Serwisie;
 • optymalizacji działania Serwisu, aby rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić na nim treści Serwisu;
 • zbierania danych analitycznych, pomagających dowiedzieć się w jaki sposób użytkownicy Serwisu z niego korzystają;
 • dostosowania zawartości Serwisu do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić treści Serwisu, dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb;

4.7. Jeśli nie zgadzasz się na działanie plików Cookies możesz ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, jednak musimy Cię poinformować, że funkcje Serwisu, które ze swojej natury wymagają plików Cookies będą wówczas dla Ciebie niedostępne.

4.8. Plikami Cookies możesz zarządzać w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej:

 • Internet Explorer – Narzędzia/Opcje internetowe/Prywatność/Ustawienia
 • Mozilla Firefox – Edycja/Preferencje/Prywatność/Historia/będzie używał ustawień użytkownika/Akceptuj ciasteczka
 • Google Chrome – Ustawienia/Pokaż ustawienia zaawansowane/Ustawienia treści/Pliki cookie/Zablokuj pliki Cookie i dane z witryn innych firm
 • Safari – Ustawienia/Preferencje/Prywatność/Blokuj pliki cookie

05. Narzędzia analityczne

Ten Serwis korzysta z Google Analytics, czyli narzędzia firmy Google Inc. używającego plików Cookies do analizy stron internetowych. Informacje z tych plików Cookies są przekazywane firmie Google i przechowywane przez nią. Firma Google wykorzystuje te dane do analizy korzystania przez Użytkownika z Serwisu, do prezentowania danych Administratorowi Serwisu, a także do świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych oraz korzystaniem z Internetu. Google może przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie łączy adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik, który nie wyraża zgody na zapisywanie plików Cookie w tym celu może w tym celu dokonać zmiany ustawień w wykorzystywanej przez siebie przeglądarce, jednak Serwis może nie działać poprawnie (a w skrajnych przypadkach może nie działać wcale), gdy stosowanie plików Cookies zostanie ograniczone. Użytkownik może również uniemożliwić przekazywanie Danych Osobowych wytworzonych przez plik Cookie do firmy Google poprzez zainstalowanie w tym celu wtyczki do swojej przeglądarki: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Użytkownik może zrezygnować z plików cookies firmy Google na stronie: www.google.pl/ads/preferences

06. Profilowanie

Dla celów marketingowych profilujemy Twoje preferencje i zainteresowania, aby dopasować jak najlepiej komunikację marketingową do Twoich potrzeb. Twoje Dane Osobowe w postaci preferencji i zainteresowań są zbierane w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) za pośrednictwem plików Cookies i Twojej aktywności w Serwisie. W wyniku profilowania otrzymasz wyświetlane komunikaty marketingowe dotyczące oferowanych przeze mnie usług, które mogą być wyświetlane na stronach internetowych podmiotów trzecich z użyciem narzędzi np. Google AdWords czy Facebook Pixel.

07. Prawa użytkownika

7.1. Uprzejmie informujemy, że jako użytkownik Serwisu masz prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • postowania swoich danych osobowych, gdy są one błędne oraz do ich uzupełnienia;
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7.2. Jeżeli Przetwarzanie Danych następuje na podstawie udzielonej przez Ciebie Zgody masz prawo do prawo do zażądania przeniesienia swoich danych osobowych w usystematyzowanym formacie, powszechnego użytku, nadającym się do odczytu przez określone urządzenie, aby mógł on zostać przekazany bezpośrednio do innego administratora, o ile jest to technicznie możliwe. Masz również prawo wycofania w każdej chwili swojej Zgody bez podania uzasadnienia. Pamiętaj jednak, że wycofanie przez Ciebie Zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego Przetwarzania   - wszelkie czynności podjęte na podstawie udzielonej przez Ciebie Zgody pozostają legalne mimo jej późniejszego wycofania.

7.3. Jeżeli Przetwarzanie Twoich Danych Osobowych odbywa się na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Administratora masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec Przetwarzania swoich Danych Osobowych.

7.4. Aby zrealizować swoje prawa możesz napisać na adres e-mail info@pleodigital.com lub zadzwonić pod numer +48 570 945 791

7.5. Uprzejmie informujemy, że możemy odmówić usunięcia Twoich Danych Osobowych w  szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. gdy ciąży na nas obowiązek zatrzymania Twoich Danych nałożony przez przepisy prawa polskiego lub unijnego lub wymaga tego konieczność ustalenia, dochodzenia lub obrony przysługujących nam roszczeń.

08. Wymóg podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak niekiedy niezbędne do tego, aby nawiązać z nami kontakt za pośrednictwem Serwisu. W takim przypadku należy podać adres imię i nazwisko, numer telefonu i e-mail, bez których to Danych nie jest możliwe nawiązanie z Tobą kontaktu;

09. Odbiorcy danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że odbiorcami Twoich Danych Osobowych jest firma hostingowa, z której usług korzystamy. Oprócz tego możliwe jest, aby odbiorcami Twoich Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa polskiego lub unijnego były inne podmioty publiczne lub prywatne, jednak za każdym razem następuje to na podstawie konkretnego, odpowiednio udokumentowanego i uzasadnionego żądania ze strony tych podmiotów, które weryfikujemy.

10. Przekazywanie danych do Państw trzecich

10.1. Z uwagi na wykorzystywanie w Serwisie usług świadczonych przez podmioty mające swą siedzibę poza granicami Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego informujemy, że przesyłamy Twoje Dane do tych państw. W krajach tych nie obowiązuje RODO, a zatem przekazywanie Danych Osobowych wiąże się z pewnym ryzykiem. W trosce o Twoje bezpieczeństwo informujemy jednak, że Dane te są przesyłane wyłącznie krajom, które przystąpiły do programu Privacy Shield (więcej: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfer-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl).

10.2.
Masz prawo do uzyskania kopii Danych przesyłanych do państwa trzeciego.

11. Kontakt

W celu realizacji swoich praw możesz kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: info@pleodigital.com lub nr telefonu +48 570 945 791