Metodyka Design Thinking i Scrum

Pracujemy w metodykach design thinking oraz scrum, kładąc silny nacisk na wymianę wiedzy z klientem. Dzięki zaangażowaniu obu stron jesteśmy w stanie stworzyć mądre i innowacyjne projekty.

design thinking
scrum

Design Thinking

Metodyka pracy Design Thinking

Metodyka design thinking pozwala odkryć prawdziwe potrzeby użytkowników oraz odpowiednio wykorzystać wiedzę zarówno klienta jak i członków zespołu PLEO. Dzięki niej jesteśmy w stanie stworzyć innowacyjny produkt, który rozwiązuje realne problemy

odkrywanie

zbieranie
informacji
i zrozumienie
tematu

definiowanie

analiza danych
i określenie
potrzeb

generowanie

tworzenie
i wybieranie
pomysłów

dostarczanie

prototypowanie
i testowanie
rozwiązań

Scrum

Metodyka pracy Scrum

Dzięki podejściu SCRUM, możemy bardzo szybko zobaczyć fragment działającego produktu. Pozwala nam to przetestować rozwiązania i poprawić błędy, których wcześniej nie zauważyliśmy.