strona internetowa | aplikacja webowa | aplikacja mobilna | kampania internetowa | id

Narzędzia cyfrowe do prowadzenia spotkań w parafiach.

NewPastoral

opowieść

NewPastoral to kompletny zestaw narzędzi do inicjowania i prowadzenia spotkań małych grup domowych w parafiach.


Celem projektu było przygotowanie digitalowych rozwiązań uniwersalnych dla wszystkich parafii zarówno w Polsce jak i na świecie. NewPastoral umożliwia prowadzenie spotkań w grupach parafialnych dzięki przygotowanym specjalnie materiałom. Są to filmy przedstawiające między innymi świadectwa ludzi, którzy przeżyli coś szczególnie ważnego, poruszającego. Dostęp do filmów mają tylko parafie zarejestrowane w projekcie. Materiały można przeglądać na urządzeniach mobilnych i laptopie tylko po utworzeniu konta.


Do zarządzania całym systemem powstała aplikacja webowa oparta o technologię React.js oraz PHP, do której dostęp mają wszyscy użytkownicy NewPastoral. Na spotkaniach w grupach parafialnych materiały można otworzyć dzięki aplikacji mobilnej przygotowanej przez nas na platformę Google Play oraz App Store.

strona internetowa

Strona internetowa to prezentacja idei NewPastoral, ale również instrukcja działania poszczególnych narzędzi udostępnianych w projekcie. Stronę “otwiera” zdjęcie wykonane na spotkaniu grup parafialnych. Na górze strony mamy zaprojektowane przez nas logo, które ze względu na swój symetryczny charakter, zostało umiejscowione na środku paska MENU. Logo wygląda jakby “górowało” nad całą stroną - chcieliśmy osiągnąć efekt podobny do krzyża umieszczonego na dachu kościoła.

jak działa NewPastoral

Pomimo prostych założeń, ilość funkcjonalności aplikacji NewPastoral może być w pierwszym zetknięciu z projektem zaskakująca. Stąd ważnym elementem strony internetowej są infografiki tłumaczące sposób działania aplikacji. Na potrzeby projektu zaprojektowaliśmy zestaw piktogramów prezentujących główne etapy uczestnictwa w projekcie. Proces jest dodatkowo opisany na osobnych podstronach, gdzie możemy również zobaczyć screeny z aplikacji webowej oraz mobilnej.

spotkania

Sercem projektu są spotkania grup parafialnych. Na każde spotkanie NewPastoral dostarcza zestaw materiałów: filmy oraz teksty, które prowadzą uczestników przez kolejne poruszane tematy. Zwiastuny filmów są dostępne dla każdego odwiedzającego stronę, a teksty ze spotkań są dostępne w całości online. Administratorzy systemu mogą formatować teksty w stworzonym przez nas edytorze, które ostylowane pojawiają się na stronie lub są eksportowane do formatu PDF.

mapa i pakiet startowy

W projekcie NewPastoral rejestrują się parafie, a dopiero później uczestnicy, którzy chcieliby utworzyć grupy. Po zaakceptowaniu parafii przez administratora systemu, pojawia się ona na mapie Polski (lub innego Państwa w zależności od wybranego języka). Z podstrony mapy możemy wybrać interesującą nas parafię i przejść do panelu zgłaszania swojego udziału w grupie NewPastoral.


Pakiet startowy to instrukcja korzystania z narzędzi NewPastoral. Każdy z użytkowników projektu (proboszcz, gospodarz, uczestnik) może prześledzić funkcjonalności dostępne w poszczególnych aplikacjach.

dołącz do projektu

Z poziomu strony internetowej użytkownicy logują się i rejestrują w projekcie. Mamy osobne formularze rejestracji dla proboszcza (zgłoszenie parafii do systemu), gospodarza czy uczestnika.

aplikacja webowa

System zarządzania użytkownikami i materiałami NewPastoral opracowaliśmy w formie aplikacji webowej. Aplikacja została przez nas zaprojektowana i zaprogramowana. Do przygotowania tego narzędzia wykorzystaliśmy technologię React Js oraz PHP.


W zależności od uprawnień użytkownicy mają dostęp do różnych funkcjonalności. Administrator systemu akceptuje i dodaje parafie. Może również dowolnie edytować materiały udostępniane użytkownikom (filmy oraz treści). Proboszcz i administrator parafii dodaje grupy oraz dba o terminowy dostęp do treści.


Dla każdego z użytkowników mamy inny pulpit wyświetlający dane statystyczne o projekcie i informacje o parafii, do której użytkownik należy. Dane uzupełniane w aplikacji webowej są wyświetlane na stronie internetowej (mapa parafii) oraz w aplikacji mobilnej.

zarządzanie grupami

W każdej grupie NewPastoral jest gospodarz. To taki uczestnik spotkania, który staje się przedstawicielem danej grupy i zajmuje się organizacją spotkań.


Grupami zarządza administrator parafii lub proboszcz. Ich zadania polega głównie na akceptowaniu nowych zgłoszeń gospodarzy oraz udostępnianie w odpowiednim czasie materiałów. Proboszcz może podglądnąć, które grupy w parafii są na jakim etapie w realizowaniu programu udostępnionego przez NewPastoral.


Do wybranej grupy może dołączyć uczestnik poprzez formularz udostępniony na stronie.

dodawanie grup, użytkowników i materiałów

Z poziomu aplikacji webowej można dodawać nowych użytkowników (lub akceptować ich zgłoszenia wrzucone przez stronę), nowe grupy i materiały. Filmy dodawane do aplikacji są najpierw umieszczane na platformie VIMEO.

zarządzanie seriami i treściami

Administrator projektu umieszcza na serwerze treści i filmy. Następnie z poszczególnych materiałów tworzy spotkanie, a ze spotkań serię. Serie mogą być łączone w grupy serii.


Dostęp do poszczególnych materiałów jest dla użytkownika ograniczony czasowo, ale również chronologicznie. Uczestnik spotkania musi realizować spotkania serii co jest ograniczone przez system. Dostęp do serii uruchamia proboszcz lub administrator parafii.

aplikacja mobilna

Uczestnik spotkania może podczas trwania spotkania grupy NewPastoral przeglądać treści za pomocą aplikacji webowej lub mobilnej. Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy aplikację mobilną dostępną zarówno na platformę IOS jak i Android.


Do aplikacji mogą logować się poszczególni użytkownicy i w zależności od uprawnień mają dostęp do innych informacji.

spotkania na komórce

Materiały wprowadzone do aplikacji mobilnej (teksty i filmy) użytkownicy mogą wyświetlać po zalogowaniu. W zależności od przydzielonej dostępności czasowej użytkownik widzi dany zakres materiałów. Na stronie głównej aplikacji jest dostępna informacja o czasie dostępności do danego filmu.

pobierz aplikację

Aplikacja jest dostępna w sklepach Google oraz App store. Zachęcamy do dołączenia do projektu i pobrania aplikacji mobilnej!

digital marketing

Po zbudowaniu produktu, nadszedł czas na marketing internetowy. Po analizie zachowań grupy odbiorców i researchu dotyczącego podobnych inicjatyw, zdecydowaliśmy, że głównymi kanałami komunikacji zostaną Facebook, YouTube i Freshmail. Przy połączeniu tych narzędzi rozpoczęliśmy od zera budowę grona odbiorców.