Aplikacja webowa | aplikacja mobilna | strona internetowa

aplikacje do kompleksowej obsługi portów morskich

Polski PCS | Sterio

Czym jest Polski PCS? Co robiło PLEO?

Polski PCS tworzy aplikacje webowe i mobilne, które zwiększają konkurencyjność polskich portów morskich na tle innych uczestników międzynarodowego obrotu towarowego. Podstawowym celem jest optymalizacja sterowania procesami transportowymi poprzez gromadzenie, łączenie i przetwarzanie w jednym miejscu, wszystkich informacji dotyczących transportu oraz tego wszystkiego co związane jest z logistyką.


W PLEO jako podwykonawca marki Tumimm byliśmy odpowiedzialni za stworzenie logo, klucza wizualnego oraz design systemu dla całego projektu. Nasz zespół deweloperski wspomagał też prace wdrożeniowe w technologii Angular. System PCS składa się z jednej dużej aplikacji webowej podzielonej na mniejsze moduły - a tak de facto osobne aplikacje.

Udziałowcami spółki, a także użytkownikami produktu są najważniejsze Polskie Porty Morskie - Port Szczecin Świnoujście, Port Gdańsk oraz Port Gdynia.

Jak działa PCS?

Poniżej przedstawiamy schemat działania procesów portowych. Zaprojektowaliśmy go po serii warsztatów z zespołem Polskiego PCSa oraz interesariuszy portów morskich.

Pierwsza część obrazuje wszystkie czynności, które wiele podmiotów i systemów musi wykonać przed wejściem statku do portu i cumowaniem, a druga część - wszystko co dzieje się w obrębie portu.

Schemat pokazuje procesy PRZED i PO wdrożeniu Systemu PCS oraz to w jaki sposób jeden zintegrowany produkt łączy ze sobą wiele rozproszonych zewnętrznych podmiotów.

Aplikacje - design i wdrożenie

Polski PCS to system aplikacji webowych funkcjonujących osobno i w połączeniu ze sobą. Dla części użytkowników dostępna jest również aplikacja mobilna wspierająca część funkcjonalności - używają jej na przykład kapitanowie na statkach.

Aplikacje zostały przez nas zaprojektowane w programie Adobe XD w formie tzw. Design Systemu. Stworzyliśmy założenia do prezentowania marki oraz rozwiązania typowo aplikacyjne (UI kit), które są powielane we wszystkich modułach projektu. Do tej pory w produkcji jest kilkanaście aplikacji i powstają kolejne w odpowiedzi na zapotrzebowania interesariuszy w polskich portach.

Technologie

Za wdrożenie programistyczne odpowiada firma Tummim, dla której nasi deweloperzy frontendowi są wsparciem. Jesteśmy odpowiedzialni za jak najlepsze wdrożenie styli oraz wspomagamy dział Angular. Nasi programiści są również odpowiedzialni za rozwijanie aplikacji mobilnej w technologii React Native

Wdrożone moduły

Po zalogowaniu do aplikacji możemy przełączać się pomiędzy modułami (osobne aplikacje) według uprawnień, która ma nasz użytkownik. Poszczególne moduły usprawniają procesy charakterystyczne dla codziennej działalności portów morskich. Dzięki aplikacji można szybciej oclić towary, przyspieszyć cały proces wejścia statku do portu (moduł maklerski), wygenerować dowolny raport (autorski system do tworzenia raportów) i szereg innych opisanych dokładnie na zaprojektowanej przez nas stronie Polskiego PCSa: https://polskipcs.pl/systempcs...

Moduł towarowy

Celem Modułu Towarowego była zamiana manualnych czynności klienta Terminala Kontenerowego i funkcjonariusza celno-skarbowego. Polegały one na ustalaniu numerów MRN kontenerów na podstawie danych z systemu zewnętrznego i wpisywanie ich w poszczególnych systemach ewidencyjnych i operacyjnych Terminali Kontenerowych w odniesieniu do właściwego kontenera, którego dotyczy odprawa celna. W chwili obecnej wszystkie te czynności można wykonać w aplikacji webowej a status kontenera mozna ustalić z poziomu strony internetowej.

Api Aplikacji webowej

Na stronie www którą stworzyliśmy na potrzeby projektu, każdy bez potrzeby logowania ma możliwość sprawdzenia statusu kontenera którego jest odbiorcą. Może to zrobić wyszukując po indywidualnym numerze kontenera lub numerze MRN a dzięki integracji strony z API aplikacji webowej Polskiego PCS otrzyma w wynikach dokładne dane na temat kontenera, daty przybycia, statusu oraz terminala w którym obecnie się znajduje.

Moduł maklerski - narzędzie dla Maklerów, Agentów i Armatorów

Moduł maklerski został utworzony w porozumieniu Polskiego PCS ze środowiskiem maklerów, agentów oraz dyspozytorów portu. Moduł maklerski zawiera rozwiązania, które mają za zadanie skrócić czas przygotowywania formalności związanych z realizacją zadań ze zgłoszeniem wejścia statku do portu.

Aplikacja PCS automatyzuje procesy, minimalizuje ilości informacji wymienianych pomiędzy zaangażowanymi podmiotami (z zachowaniem ich jakości) oraz reużywalności danych.

Dodając w Planerze nowe wydarzenie Agent tworzy tak zwane Zgłoszenie do dyspozytora i innych podmiotów - Jedno z podstawowych narzędzi spełniające wymóg obligatoryjnego zgłoszenia planowanego przybycia statku przez agenta do dyspozytora portu. Zebrane są tu wszystkie wymagane dane, które są przekazywane do dyspozytora portu jak i również do innych podmiotów wykonujących czynności związane z wejściem statku do portu (pilot, terminal, firma holownicza, itp.).

Zgłoszenie do dyspozytora pojawia się jako nowe wydarzenie w Planerze agenta statkowego. Planer to narzędzie umożliwiające zaplanowanie ruchu statków wpływających do portów zaprojektowane w formie kalendarium. Po wprowadzeniu danych, zawinięcie statku jest przypisywane do konkretnej daty i godziny. Planer jest współdzielony wśród użytkowników z tej samej organizacji. Zaletą tego rozwiązania jest przejrzystość oraz możliwość tworzenia szybkiej aktualizacji.

W celu przygotowania formalności urzędowych związanych z wejściem statku do portu, przewidzieliśmy w aplikacji możliwość kontaktu z kapitanem statku na morzu. Kontakt ten odbywa się za pomocą Wiadomości powitalnej zawierającej link do formularza kapitańskiego. Wszystko to odbywa się przy bardzo ograniczonym dostępie do internetu związanym z przepustowością linii satelitarnych dlatego też Formularz kapitański został przygotowany tak aby jego waga nie przekraczała kilku KB.

W kolejnych krokach Agent morski uzupełnia Zgłoszenie Pre Arrival - zawierające podstawowe informacje o statku. Składa się na niego szereg formularzy tzw IMO FAL dotyczących ładunku, zasobów statku, rzeczy załogi, listy załogi, listy pasażerów, informacje o ładunkach niebezpiecznych znajdujących się na statku, informacje o odpadach oraz morskie deklaracje zdrowia załogi i pasażerów.

Moduł Raportowy

Aplikacja Polski PCS jest wykorzystywana przez podmioty o różnych potrzebach i obowiązkach, co wpływa na bardzo zróżnicowane potrzeby dotyczące analizy i statystyki.

Zaprojektowaliśmy uniwersalny system do raportowania, który można dowolnie modyfikować dodając lub odejmując kolumny, wiersze oraz grupować według dowolnych danych. Dodatkowo raporty pozwalają filtrować po wszystkich danych oraz generować raport w formacie PDF, CSV.

Opracowaliśmy również system zapisywania szablonów raportów oraz ich automatycznej wysyłki

Zapis raportu

Po skonfigurowaniu dowolnego raportu można go zapisać. Taki raport może być widoczny tylko dla wybranego użytkownika lub całej organizacji.

Moduł WOC - dla celników i kontrahentów

Wolny Obszar Celny czyli tzw WOC to moduł zajmujący się wprowadzaniem i wyprowadzaniem wszelkich towarów z i na teren obszaru celnego - jednym słowem przyjmowaniem i wydawaniem go podmiotom oczekującym na swoje towary uprzednio podlegającym wszystkim czynnościom celno skarbowym.

Wszystkie towary wprowadzane i wyprowadzane z Wolnego Obszaru Celnego, są rejestrowane w systemie jako pojedyncze kartoteki. Każda kartoteka po wejściu w szczegóły pokazuje podstawowe dane dotyczące towaru a także STAN TOWARU w obrębie kartoteki. Stan towaru może się zmieniać ponieważ nie musimy WYPROWADZAĆ całego towaru w jednym momencie - dla przykładu możemy wyprowadzić np 60% kruszywa a resztę pozostawić na obszarze WOC.

Wyprowadzenie towarów Z obszaru WOC odbywa się poprzez utworzenie tzw. Dokumentu Wyprowadzenia. Na jednym Dokumencie możemy wyprowadzic różne rodzaje kartotek (czyli różne towary) wybierając je z listy a następnie określając ilość wyprowadzanego towaru z danej kartoteki.

Przepustki

Każdy wyprowadzany towar na końcowym etapie procesu musi dostać przepustkę, która pozwoli mu bez zastrzeżeń opuścić teren WOC. Przepustka generowana w systemie dostaje swój kod QR i jest drukowana oraz wysyłana na adres email firmy odbierającej towar z WOC. Na bramie wyjazdowej z Wolnego Obszaru Celnego kierowca pojazdu jest zobligowany do pokazania przepustki, która po zczytaniu może np. wstrzymać towar do kontroli.

Moduł Dysport - narzędzie dla dyspozytorów i operatorów portowych

Moduł Dysport stworzony został głównie dla dyspozytorów i operatorów portowych ale również dla działu rozliczeń portu.
Dysport to narzędzie które pozwala dyspozytorowi planować pobyt statku na terenie portu. Dzieje się to od momentu w którym Agent portowy wykonuje zgłoszenie do dyspozytora w module maklerskim.
Dyspozytor takie zgłoszenie widzi na liście tak zwanych awizacji statku - od tego momentu może zarządzać planowanym przybyciem statku, jego miejscem cumowania przy danym nabrzeżu, a także kontrolować i zarządzać stanem przeładunku danego statku.

Planer dyspozytora

Planer dyspozytora, to zaprojektowany w postaci kalendarium widok Awizacji statków czyli wszystkich planowanych zawinięć. Ten sposób prezentacji pozwala użytkownikowi z łatwością planować ruch statków na terenie portu daleko do przodu i zapobiegać konfliktom zajętości miejsc cumowania. Kliknięcie w konkretną pozycję na planerze powoduje wysunięcie sidebara zawierającego podstawowe informacje o statku w tym dwie najważniejsze czyli ATA (Actual time of arrival) oraz ETD (Estimated time of departure).

Lista teczek

W momencie osiągnięcia przez statek Redy czyli innymi słowy po wpłynięciu w obszar, znajdujący się przed wejściem do portu morskiego lub przystani, w którym statek oczekuje na wejście do portu - dokument Awizacyjny automatycznie zamyka się i przekształca w Teczkę statku. Aby taka sytuacja doszła do skutku dyspozytor Statku musi zgłosić datę i godzinę osiągnięcia Redy przez statek.

Teczka statku - Port

Teczka statku to najważniejszy element modułu Dysport, który zastąpił wiele odrębnych narzędzi, a także manualnych czynności takich jak np telefoniczne zgłaszanie przeholunków czy planowanie przeładunków, które do tej pory musieli wykonywać dyspozytorzy i operatorzy portowi.

Teczka statku jest narzędziem, którego użytkownicy używają przy wszystkich operacjach związanych z ruchem statku na terenie portu a także rejestrują w niej wszystkie przeładunki które statek musi zrealizować podczas swojego pobytu w porcie.
Zakładka Teczka
jest agregatem wyświetlającym podsumowanie pozostałych pozycji takich jak Port, Przeładunki, Przekroczenia oraz Wyjście statku.

W zakładce Port znajdują się wszystkie informacje dotyczące jednostki, informacje o nabrzeżu, miejscu cumowania, oraz ilości polerów które zajmuje statek (słupki na nabrzeżu), a także informacja o agencie statkowym , operatorze przeładunkowym i portowym. To wszystko zmienia się w zależności od pozycji statku po przeholunku, który też organizuje się z poziomu tej pozycji.
Port agreguje też wszystkie dokumenty, certyfikaty i faktury dla działu handlowego.

Przeładunki

Zakładka Przeładunek to prawdopodobnie najczęściej odwiedzana pozycja w Teczce ponieważ tam właśnie rejestruje się wszystkie informacje związane z ruchem towarowym czyli wyładunkiem i załadunkiem. Przeładunek może być rejestrowany w dwóch trybach:
Zmianowy - po każdej z trzech zmian dobowych, osoba odpowiedzialna uzupełnia dane na temat wszystkich operacji wykonanych na towarach.
Teczkowy
- rejestracja czasu pracy oraz ilości przeładowanych towarów uzupełnia się na koniec całościowo.

Towar dodajemy wybierając pozycję słownikową, ustawiającjej ilość całkowitą oraz kierunek (wyładunek lub załadunek), a także relację (np. burta statku -> plac). Raz dodany Towar podlega edycji na zmianach przeładunkowych i automatycznie przenosi się do kolejnych zmian jeśli nie osiągnął 100% przeładunku na poprzedniej zmianie.

W Teczce statku są też zakładki dotyczące Przekroczeń i Wyjścia statku. Przekroczenia to miejsce w którym rejestruje się czas który statek spędził w Porcie nadprogramowo po lub przed przeładunkiem. Pozycja ta służy działowi handlowemu do naliczenia potrzebnych opłat portowych dla statku.
Wyjście statku
to pozycja w którym oznaczamy gotowość statku do wyjścia z Portu, wyświetlają się tam też informacje związane z przeholunkiem, pilotowaniem bądź inną potrzebną asystą dla statku.

Aplikacja mobilna

Aplikacja mobilna powstała jako element wspomagający pracę agentów statkowych i operatorów portowych. Narzędzie przygotowane dla Agentów statkowych gromadzi i wyświetla dane na temat statków, które dany Agent ma pod swoją opieką w trakcie ich podróży i pobytu na terenie portu. Powiadomienia dostarczane Agentowi statkowemu podzielone są na 3 kategorie: pozycja statku, przeładunek oraz inne. Zawierają informacje na temat osiągnięcia REDY przez statek, asyst różnych jednostek takich jak holownik, pilot, jednostka pożarnicza, czy też statusu rozpoczęcia lub zakończenia przeładunku.

Operator portowy z poziomu aplikacji mobilnej jest w stanie uruchomić i monitorować status przeładunku danego statku. Robi to poprzez ustawienie daty rozpoczęcia i planowanego zakończenia przeładunku a także uzupełniając przewidywaną ilość godzin potrzebną na wyładunek bądź załadunek statku. W trakcie trwania operacji, może również zgłosić i zarejestrować przerwę w przeładunku. Wszystkie dokładne dane na temat tych operacji dostępne są dla operatora w Worklogu statku.

Polski PCS i Sterio - projekt logo i naming

Polski PCS to odpowiedź na podobne rozwiązanie stosowane na całym świecie. Skrót PCS oznacza “Port Community System”, więc nazwę własną stosowaną uniwersalnie w tego typu rozwiązaniach. Dodatkowo jednak chcieliśmy zaznaczyć, że spółka Polski PCS tworzy swój własny unikatowy produkt, którego nazwa mogłaby być łatwo prezentowana również w języku angielski. Zostaliśmy poproszeni o przygotowanie nazwy dla takiego produktu.

Tak powstało “STERIO” - wybraliśmy słowo “ster” jako podstawę, ponieważ w większości języków oznacza dokładnie to samo. Końcówka "io" wskazuje na rozwiązanie powiązane z nowoczesną technologią.

Przygotowaliśmy projekt logo zarówno dla spółki jak i dla jej produktu. W obu znakach mamy taką samą typografię, takie same cięcia w typografii oraz powiązaną kolorystykę. W obu znakach mamy fundament geometryczny jakim jest koło nawiązujące do wykresu w sonarze w jednym znaku i do steru w drugim.

Piktogramy i Ilustracje

Aplikacje w systemie Polski PCS operują często na dużej ilości danych oraz na rozbudowanych formularzach. Dla ułatwienia przeglądania danych oraz szybszej orientacji w uzupełnianiu kolejnych pól przygotowaliśmy zestaw piktogramów i ilustracji, które porządkują treści oraz bardzo często stanowią podpowiedź dla użytkownika.